Dekorationsmaler Niels Jongdahl

Dekorationsmaler Niels Jongdahl

multimedieprojekt

Malerfagets historiePosted by niels jongdahl Thu, June 30, 2011 07:58:29

Den 29 juni søgte jeg, på vegne af 4 malerskoler, Malerfaglærernes lærerbogsforening KOBOLT om opbakning og støtte til at indkalde til og igangsætte et multimedieprojekt omhandlende: MALERFAGETS HISTORIE

Helt fra hulemalernes tid, over stenalderen, gennem de store kultursamfund, over vikingetiden, op gennem middelalderen til nu, er der masser af kulørte vidnesbyrd om et fag der altid har sat sit tydelige præg på samtiden.

Den historie mangler vi at samle og formidle til nutidens elever, kursister og malerhåndværkere, o.m.a.

Vi forestiller os et kollektivt organiseret multimedie projekt hvor vi starter med at indsamler materiale, strukturerer og tematiserer epoker og via en synopsis med tidslinje, organiserer og fremstiller mindst 5 forskellige medier der omhandler Malerfagets Historie:

En almindelig papir bog med skrift, fotos og en indlagt cd-rom.

En internetbaseret platform med alle informationer, billeder, fotos, lyd og videoklip og dramatiserede scener om malerfagets historie, m.m.

En E-bogs udgave til de nye digitale informationsmedier.

En lydbog til de dårligt læsende.

En arbejdsbog som på pædagogisk vis integrerer alle ovenstående medier i en samlet interaktiv version med indlagte opgaver og forslag til kreative og innovative undervisningsmetoder, m.m.

Vi forestiller os at samtlige malerskoler kontaktes med en opfordring til at involvere sig i projektet og at gruppen sammensættes af alle interesserede Danske malerfaglærere i løbet af efteråret 2011. Herefter begynder de enkelte gruppemedlemmer at indsamle relevant materiale: tekster, bøger, anekdoter, fotos, lyd og videoklip, o.m.a. historiske malerdokumenter. Den sammensatte gruppe mødes en weekend i foråret 2012 for at strukturere og systematisere det indsamlede materiale, samt finde ud af hvad vi mangler at få fremskaffet, tillige med udarbejdelse af en projektplan.

Så er vi klar til at starte op med en uges workshop i uge 26 i Århus. På den workshop får vi udfærdiget en synopsis og få skrevet nogle prøve tekster m.m. til papirudgaven. Det materiale skal bl.a. danne baggrund for en ansøgning af udviklingsmidler hos diverse fonde: Realdania m.fl.

Det bliver et dyrt prestigeprojekt som kræver mange penge, så der skal også udfærdiges et realistisk budget for projektet med poster som: møder, transport, indkøb, forfatter honorarer. Skuespiller indtaling af tekster. Videoredigering af filmsekvenser. Professionelt fremstillet historiske video scenerier af dramatisk og relevant karakter. Udvikling af nyt innovativt og læringsbaseret undervisningsmateriale. Professionelle fotografer til det manglende billedmæssige materiale. Professionelle grafikere og kunstnere til fremstilling af illustrationer, tegnesekvenser og modeller.m.m

Jeg glæder mig til at komme igang og håber at der er en masse interesserede der melder sig til projektet.

  • Comments(0)//blog.nielsjongdahl.dk/#post3