Dekorationsmaler Niels Jongdahl

Dekorationsmaler Niels Jongdahl

det farvelagte ansigt

Om Niels JongdahlPosted by niels jongdahl Thu, June 21, 2012 13:17:52

DET FARVELAGTE ANSIGT

I foråret 1972 var jeg i gang med mit andet år som bygningsmalerlærling.

Jeg var i lære hos malerfirmaet Erik Stærmose, som på det tidspunkt havde en afdeling i Munkebo, hvor jeg boede. Firmaet havde værksted i Munkebo gamle forsamlingshus og jeg var af Mester, sat til at male hele bygningen udvendigt. Jeg var i den periode ude i en krise og overvejede alvorligt om malerfaget skulle have en fremtid med mig.

Jeg var ikke klar over at en skelsættende begivenhed i forbindelse med dette malerarbejde, skulle forvandle mit forhold til mit fag og give mig en succesfyldt, farverig, anstrengende og udsmykningspræget karriere.

En tilfældig dag, mens jeg var i gang med at male hvidt og gråt på facaden af Forsamlingshuset, får jeg en pludselig indskydelse om at male kulører på den kvindelige ansigtsmaske der er over indgangsdøren ud mod gaden. Jeg giver ansigtet rødt hår, huden får en gullig farve, diademet bliver malet blåt og jeg maler øjnene og munden på ansigtet op. Malermester er på et tidspunkt ude for at se hvad det er for noget pjat jeg er i gang med, men bliver selv begejstret og anbefaler at jeg giver soklen på figuren en mere koksgrå farve.

Mens jeg er ved at færdiggøre dette beskedne farveeventyr, kommer min gamle højt respekterede skolelærer fra Troelskærskolen i Munkebo – Finn Bjørnholt – kørende forbi. Han bremser bilen med hvinende dæk og springer energisk og glædestrålende ud af bilen mens han råber:

Nu er jeg kørt forbi det hus i årtier og jeg har aldrig set at der var et ansigt på den facade! – Det er fantastisk det du har gjort Neller! – Bliv ved med det ! – Det er sådan noget der kan give dig en livsbekræftende fremtid! – sluttede han begejstret, og kørte videre.

Jeg blev mildest talt forbavset og meget glad, men næsten alle der kom forbi forsamlingshuset, havde noget positivt at sige om mit lille farveeksperiment.

Den oplevelse vendte selvsamme eftermiddag hele min grundlæggende holdning til mit håndværk og dets muligheder. Jeg besluttede den dag at blive i malerbranchen, men fra nu af med en farverig og dekorativ indstilling til alt hvad jeg kom i nærheden af der kunne males.

Fra ved næsten at være sprunget af lære i foråret 1972, så gik jeg herefter ”til makronerne” og bestod i marts 1973, malerfagets svendeprøve med ros. I 1975 afsluttede jeg Malerfagets toårige videregående uddannelse som Diplommaler med højeste karakterer.

I de 40 år der er gået siden den livsforandrende dag med malingen af ansigtet på Munkebo gamle Forsamlingshus, så har jeg tilstræbt og kæmpet for at tilføre mit liv og malerfaget masser af farver og dekorativ udsmykning.

Jeg fik en kunstnerisk karriere og udstillede bl.a. på toldboden i Kerteminde, på filosofgangen i Odense og på Charlottenborg i København. I 1978 blev jeg hotelmaler på et af Norges mest berømte højfjeldshoteller - Skeikampen, hvor jeg igennem 3 år farvelagde og dekorerede hotellet fra A til Z. 1981 var jeg i en sæson teatermaler, og i årene 82/83 malede jeg som illusionist og var engageret som filmproducer.

Siden 1984 har jeg været ansat på Svendborg Malerskole, hvor jeg har været den ledende aktør i at få de dekorative maleteknikker tilbage til det Danske malerfag. Det må siges at være lykkedes, idet jeg i 2008 afsluttede 20 års intenst udviklingsarbejde med markedsføringen og lanceringen af Malerfagets tredimensionelle overbygningsuddannelse: Dekorationsmaleren.

Når jeg så i dag bliver kaldt til Munkebo for at genopfriske ansigtsmaskens farver på det nymalede Forsamlingshus, så er det med glæde og stolthed at jeg ser tilbage på et begivenhedsrigt og fuldbyrdet arbejdsliv. Et liv der tog en radikal ny retning da jeg valgte at lade de dekorative farver blive mit primære ”våben”, og bevidst lod dem tale deres livsbekræftende sprog.

Bjørnholts begejstring, da han så det farvelagte ansigt, viste mig ægte engagement – og han lærte mig ved den lejlighed hvilket stærkt opløftende virkemiddel jeg havde som maler, når jeg turde bruge farverne kreativt.

Begejstringen for mit fag og dets muligheder har aldrig forladt mig siden, og jeg glædes altid ved mit arbejde som malerfaglærer når jeg ser samme begejstring blive tændt i en elevs øjne!

  • Comments(0)//blog.nielsjongdahl.dk/#post4

multimedieprojekt

Malerfagets historiePosted by niels jongdahl Thu, June 30, 2011 07:58:29

Den 29 juni søgte jeg, på vegne af 4 malerskoler, Malerfaglærernes lærerbogsforening KOBOLT om opbakning og støtte til at indkalde til og igangsætte et multimedieprojekt omhandlende: MALERFAGETS HISTORIE

Helt fra hulemalernes tid, over stenalderen, gennem de store kultursamfund, over vikingetiden, op gennem middelalderen til nu, er der masser af kulørte vidnesbyrd om et fag der altid har sat sit tydelige præg på samtiden.

Den historie mangler vi at samle og formidle til nutidens elever, kursister og malerhåndværkere, o.m.a.

Vi forestiller os et kollektivt organiseret multimedie projekt hvor vi starter med at indsamler materiale, strukturerer og tematiserer epoker og via en synopsis med tidslinje, organiserer og fremstiller mindst 5 forskellige medier der omhandler Malerfagets Historie:

En almindelig papir bog med skrift, fotos og en indlagt cd-rom.

En internetbaseret platform med alle informationer, billeder, fotos, lyd og videoklip og dramatiserede scener om malerfagets historie, m.m.

En E-bogs udgave til de nye digitale informationsmedier.

En lydbog til de dårligt læsende.

En arbejdsbog som på pædagogisk vis integrerer alle ovenstående medier i en samlet interaktiv version med indlagte opgaver og forslag til kreative og innovative undervisningsmetoder, m.m.

Vi forestiller os at samtlige malerskoler kontaktes med en opfordring til at involvere sig i projektet og at gruppen sammensættes af alle interesserede Danske malerfaglærere i løbet af efteråret 2011. Herefter begynder de enkelte gruppemedlemmer at indsamle relevant materiale: tekster, bøger, anekdoter, fotos, lyd og videoklip, o.m.a. historiske malerdokumenter. Den sammensatte gruppe mødes en weekend i foråret 2012 for at strukturere og systematisere det indsamlede materiale, samt finde ud af hvad vi mangler at få fremskaffet, tillige med udarbejdelse af en projektplan.

Så er vi klar til at starte op med en uges workshop i uge 26 i Århus. På den workshop får vi udfærdiget en synopsis og få skrevet nogle prøve tekster m.m. til papirudgaven. Det materiale skal bl.a. danne baggrund for en ansøgning af udviklingsmidler hos diverse fonde: Realdania m.fl.

Det bliver et dyrt prestigeprojekt som kræver mange penge, så der skal også udfærdiges et realistisk budget for projektet med poster som: møder, transport, indkøb, forfatter honorarer. Skuespiller indtaling af tekster. Videoredigering af filmsekvenser. Professionelt fremstillet historiske video scenerier af dramatisk og relevant karakter. Udvikling af nyt innovativt og læringsbaseret undervisningsmateriale. Professionelle fotografer til det manglende billedmæssige materiale. Professionelle grafikere og kunstnere til fremstilling af illustrationer, tegnesekvenser og modeller.m.m

Jeg glæder mig til at komme igang og håber at der er en masse interesserede der melder sig til projektet.

  • Comments(0)//blog.nielsjongdahl.dk/#post3

Evaluering af Foredraget i Slagelse den 10 februar 2011

Farvernes universPosted by niels jongdahl Sat, February 12, 2011 14:46:21

Foredragsevaluering Slagelse Malerlaug den 10. Februar 2011.

Først en kæmpe stor TAK til Oldermanden Jette Andersen som arrangerede alt omkring foredraget Farvernes Univers. Uden hende var det aldrig blevet til noget og som det forhåbentlig fremgår af denne evaluering, så fik deltagerne en udbytte- og lærerig dag.

Der deltog 36 malere til foredraget som var opdelt i 4 afsnit af 1 times varighed.

34 udfyldte det skriftlige evalueringsskemas 7 spørgsmål.

Tak for besvarelserne som jeg har lavet en lettere forenklet sammenskrivning af:

Sprørgsmål 1

Hvis du skal give hele foredraget en samlet % sats fra 0 til 100 i tilfredshed, hvilken vil du så give Farvernes Univers?

Mere end halvdelen satte en bolle ved 90 % mærket. En enkelt var nede på 55 % og 4 var oppe på 100 %. Alle procentsatser lagt sammen og divideret med deltagerantal gav:

en samlet tilfredshedsprocent på: 87,5 %.

Udvalgte kommentarer fra deltagerne til hvorfor de valgte deres % sats:

”super godt foredrag!” – ”lærerigt med mange ting jeg ikke vidste før nu” – generelt godt, men mere praktik for det var meget stillesiddende” – ” inspirerende, opfriskende og lysets virkning på en ny måde” – jeg blev både oplyst og delagtiggjort” – ”rigtig godt foredrag men historik delen blev lidt tung” – ”meget omfangsrigt!” – ”en ny farveverden er opstået!” – ”manglede en decideret facitliste” – ”god historie, vel rundt i emnet og mange Aha oplevelser” – ”meget interessant, der var dog noget jeg vidste, men det blev det faktisk bedre af!” – ”rigtig godt indblik i farvesammensætning og øjets og hjernens funktion” – ”engageret foredragsholder der brænder for faget med en smittende ”kom nu i gang med farverne” virkning og fagligt dygtig” – ”godt med alle øvelserne, men dog lidt langt” – ”lærerigt, interessant og vil gerne lære mere om historien” – ”fik fat i mange ting jeg kan bruge senere i livet” – ”superspændende, men det var forstyrrende at der blev sendt ting rundt og der skulle udfyldes undersøgelser, samtidig med at der blev fortalt fra podiet” – ”rigtig positivt” – ”fik et solidt og godt indblik i farvernes univers”.

Spørgsmål 2

Hvad synes du om foredragets struktur og forløb? Sæt kryds ved udsagnene:

Udmærket – god – acceptabel – dårlig – skidt

Af de 33 der svarede på dette spørgsmål fordelte svarene sig på følgende måde:

20 satte kryds ved udmærket

13 satte kryds ved god

Ingen skrev kommentarer til dette spørgsmål.

Spørgsmål 3

Fik du afdækket området Farvernes Univers?

Udvalgte kommentarer fra deltagerne:

”meget fint” – ”ja og nej, det var meget informerende. Føler der kunne være mere, men ved ikke hvad?” – ”meget og det gav god mening” – ”ja, og endda oplyst om mere end jeg regnede med” – ”manglede lidt mere om psykologi og om øst, vest, syd og nord vendte rum og hvilke farver der er gode til hvor” – ”mange interessante facetter” – ”masser af JA” – og ”i den grad”.

Spørgsmål 4

Var der noget der var rigtig godt eller rigtig dårligt ved foredraget?

Udvalgte kommentarer fra deltagerne:

”fin indlevelse af foredragsholder” – ”forsøgene var sjove. Foredraget var spændende og hyggeligt hele vejen igennem” – ”det med pladerne man skulle kigge længe på og at de så skiftede farve var smadder godt og interessant” – ”eksperimenterne var rigtig gode” – ”diasshowet var lidt langt især det om vejrkortet” – ”forsøget med væskerne var rigtigt godt” – ”godt at man selv skal foretage sig spændende ting, da tiden nemt kan smutte” – ”rigtig mange gode illustrationer, forsøg og fremvisninger” – ”Alt var godt!” – ”det med lyset var rigtig godt” – ”jeg lærte meget om mig selv” – Niels, du er god til at man bliver rigtig interesseret” – ”rigtigt godt det med farvelærens oprindelse” – ”super godt det med at vi deltagere skal være med” – ”fantastisk energi fra foredragsholder” – ”godt det med historien og viden om farver og hvem der har lavet hvad” – ”det var spændende at skulle udtrykke de følelser som farverne giver. Hvad man følte, tænkte og hvordan man reagerede” – ”jeg kunne rigtig godt lide at mine øjne blev snydt!” – ”kompendiet og materialerne er kanon og det var fint det med før og efter billeder i diasshowet” – ”foredragsholder var virkelig godt forberedt til ”dagens dont”. En sand fornøjelse!”.

Spørgsmål 5

Fik du noget med som du kan/vil bruge i dit fremtidige arbejde?

Udvalgte kommentarer fra deltagerne:

”farvernes indvirkning på mennesker” – ”farvesammensætning med varme og kolde farver” – ”farvelegemet var sjovt, det kan vi helt sikkert få glæde af i fremtiden” – ”håber at have det med i baghovedet, men hverdagen er desværre meget sort/hvid” – ”har fået et godt indblik i hvordan farver kan tilpasses eksisterende forhold” – ”det med farver der helbreder” – ”gode billedoplevelser som kan bruges i undervisningen af visuelle elever” – ”viden om farver og deres sammensætning” – ”historisk farvesammensætning” – ”fik et helt andet syn på farver” – ”det kan både bruges indenfor malerfaget men også indenfor det pædagogiske område” – ”det med harmoniske farvesammensætninger og modsatte farver” – ”er blevet meget klogere på farver i det hele taget – Positivt!” – ”at sætte farver sammen både nye og gamle. Hvordan farverne ser ud når man virkelig tænker efter og ser sig om” – ”farvelegemet, helt klart” – ”den psykologiske virkning farverne har og hvilken virkning kunden kan lide eller ønsker”.

Spørgsmål 6

Var der noget du manglede som burde være med?

Kun en svarede på dette spørgsmål:

”lidt mere psykologi” –

Spørgsmål 7

Øvrige forhold og kommentarer til foredraget?

Udvalgte kommentarer fra deltagerne:

”godt foredrag, men måske ligge de praktiske øvelser lige efter frokost, i stedet for i slutningen af foredraget” – ”Foredragsholder var hyggelig at høre på, sjov og en der var i stand til at være spændende hele vejen igennem” – ”tiden gik hurtigt og der var for lidt tid til at blande farverne til sidst” – ”Niels var god til at holde os vågne i et godt forløb med god action” – ”foredragsholder er meget medlevende” – ”foredragsholder har en god passion og var god til at holde fast” – ”glad for at jeg tog med til foredraget” – ”elsker gode historier så kan kun sige GODT!” – ”en godt tilrettelagt og lærerig dag hvor forplejningen var et stort plus”.

  • Comments(2)//blog.nielsjongdahl.dk/#post2

Farveundersøgelse til foredraget i Slagelse den 10. februar2011

Farvernes universPosted by niels jongdahl Sat, February 12, 2011 12:31:44
Flertallet af de 34 deltagere i Slagelse valgte at: Trekanten = rød. Kvadratet = Blå/grøn. Cirklen = Gul. Vinterfarven = Blå. Sommerfarven = Gul. Hæsligste farve = Brun. Mænd = Blå. Kvinder = Rød. Mest ophidsende farve = Rød. Mest beroligende = Blå.

  • Comments(0)//blog.nielsjongdahl.dk/#post1

regenerer malerhåndværket

dekorationsmalerPosted by niels jongdahl Sun, March 01, 2009 22:23:25

Fra hulemalerne, op gennem antikken, over romerriget, i middelalderen og op til nutiden, vidner malerhåndværkets frembringelser om engagerede mennesker der altid har arbejdet på at blive dygtigere og dygtigere og mere og mere udtryksfulde.
Malerne har til alle tider stået i midten af de samfund hvor de udøvede deres håndværk og der har de, med deres malerier, udsmykninger og dekorationer, været medvirkende til at skabe åndelig frigørelse, samhørighed og medmenneskelig sammenhæng.
Med den nye dekorationsmaleruddannelse som kører i København og Svendborg har vi fået en platform hvorfra vi kan regenerere det udsmykningsprægede malerhåndværk.

Nu håber jeg bare at der er en masse unge malere, der vil tage udfordringen professionelt op, og begynde at tilegne sig, de kompetancer der skal til, for at kunne sætte dekorative spor i by og boligmiljøerne, på en seværdig og smuk måde!!!

  • Comments(0)//blog.nielsjongdahl.dk/#post0